علی جاهدی

مشاور ارشد کسب و کار های دانش بنیان و استارتاپ ها

  • بیوگرافی پس از 18 سال فعالیت و بر اساس سالها تجربه راه اندازی کسب و کار و مشاوره به کارآفرینان و سازمان های حمایتی در این حوزه، بر توسعه اکوسیستم استارت آپی و حمایت از رشد و توسعه سریعتر کسب و کارهای نوپا متمرکز می باشم. بنده کارشناس ارشد کارآفرینی و دانشجوی دکترای علم اطلاعات و مدرس کارآفرینی دانشگاه فردوسی هستم و در حال حاضر به عنوان مدیر مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان و رییس دبیرخانه استارت آپ های استان خراسان رضوی به آموزش، مشاوره و منتورینگ کسب و کارهای نوپای فناور و دانش بنیان مشغول می باشم. ارزیابی و رشد کسب و کارهای نوپای دانش بنیان و تسهیل سرمایه گذاری بر استارت آپ ها از مهمترین فعالیت های اخیر بنده است.

دانلود فایل رزومه

پس از 18 سال فعالیت و بر اساس سالها تجربه راه اندازی کسب و کار و مشاوره به کارآفرینان و سازمان های حمایتی در این حوزه، بر توسعه اکوسیستم استارت آپی و حمایت از رشد و توسعه سریعتر کسب و کارهای نوپا متمرکز می باشم.

بنده کارشناس ارشد کارآفرینی و دانشجوی دکترای علم اطلاعات و مدرس کارآفرینی دانشگاه فردوسی هستم و در حال حاضر به عنوان مدیر مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان و رییس دبیرخانه استارت آپ های استان خراسان رضوی به آموزش، مشاوره و منتورینگ کسب و کارهای نوپای فناور و دانش بنیان مشغول می باشم.

ارزیابی و رشد کسب و کارهای نوپای دانش بنیان و تسهیل سرمایه گذاری بر استارت آپ ها از مهمترین فعالیت های اخیر بنده است.

مهارت ها

Business Analysis
Business Planning
Startup Mentoring
Startup Development
Investment (Venture Capitalism - VC )
Startup Valuation
Innovation
Business Development
Customer Development
Customer Retention

پیوندهای مرتبط

طراحی و سئو توسط آنلاینر