اخذ مشاوره

اخذ مشاوره

لطفا جهت دریافت وقت مشاوره فرم زیر را تکمیل و ارسال نمائید.

حوزه های اخذ مشاوره:

  • طراحی، راه اندازی و رشد سریع کسب و کار (به سبک استارت آپی)
  • ارزیابی، عارضه یابی و توسعه شرکت های دانش بنیان
  • ارزشگذاری و سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها و مذاکرات سرمایه گذاری

ارائه خدمات مشاوره تنها به موارد یادشده فوق می باشد و لطفا برای سایر موارد به مشاوران دیگر مراجعه فرمایید.

تعیین زمان مشاوره با هماهنگی شما و از طریق دفتر یا ارسال پیامک صورت میگیرد.

طراحی و سئو توسط آنلاینر