اخذ مشاوره

اخذ مشاوره

لطفا جهت دریافت زمان مشاوره فرم زیر را تکمیل و ارسال نمائید.


حوزه های اخذ مشاوره:

  • طراحی، راه اندازی و رشد سریع کسب و کار (به سبک استارت آپی)
  • ارزیابی، مدیریت نوآوری و توسعه شرکت های دانش بنیان
  • ارزشگذاری و سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها و مذاکرات سرمایه گذاری

ارائه خدمات مشاوره تنها به موارد یادشده فوق می باشد و لطفا برای سایر موارد به مشاوران متخصص دیگر مراجعه فرمایید.

پس از تکمیل فرم و برای تعیین زمان مشاوره (با هماهنگی شما) از طریق دفتر یا ارسال پیامک صورت گرفته و به شما اطلاع رسانی می گردد.

طراحی و سئو توسط آنلاینر