تماس با من

برای ارتباط با من میتوانید به یکی از روش های زیر اقدام بفرمایید:

۱- از طریق اینستاگرام و پیام در این بستر با لینک :   Jahedi.a@

۲- برای اخذ جلسه مشاوره کسب و کار از طریق پیام متنی در تلگرام با شماره ۶۷۴۰- ۵۱۰- ۰۹۲۰

۳- فرم تماس با ما: